Följ med oss.

Vad är ett kontorshotell utan Orangerie?

På Kornetten – Home Of Entrepreneurs vill vi leva upp till det levande hemmet för entreprenörer och småföretagare med att utöka konceptet med ytterligare en mötesplats i vår anda. Ett orangerie har byggts på 20 kvm med citrusträd och annan blomster men gjort för att ha annorlunda affärsmöten i och en plats för rekreation. Boulebanan i anknytning till Orangeriet tror vi kommer bidra till informella samtal och möten mellan våra kunder, menar Daniel Oppenheim VD på Kornetten.

Arkitekten och kontorsforskaren Christina Bodin Danielsson menar på att arbetsmiljön är en av fyra viktiga faktorer, ur ett framtidsperspektiv kring kontor. Möjligheten till koncentration, återhämtning, stimulans och kreativitet är viktig på arbetsplatsen eftersom den arbetsföra befolkningen till majoritet tillbringar sin vakna tid på arbetsplatsen och inte i sin hemmamiljö. Christina skriver även i sin bok ”Vad är ett bra kontor?” att det finns en stark övertygelse om att framtidens kontor i hög grad kommer handla om möten och interaktion. I framtidsvisionen är kontoret främst en mötesplats vilket grundar sig i insikten om att det ofta är i möten med andra människor som nya idéer och uppslag uppstår.

Vill ni veta mer om Kornetten besök vår hemsida www.kornetten.nu eller kontakta Daniel

Bästa hälsningar,
Daniel Oppenheim
daniel@kornetten.nu