Följ med oss.

Hållbarhet och kontorshotell

Med en bakgrund som hållbarhetskonsult under ca 4 år så var det självklart en aspekt som jag genast började fundera på när jag tog anställning som VD på Kornetten – Home Of Entrepreneurs i augusti 2015. Det verkar inte vara många kontorshotell (som är en växande bransch) som jobbar med frågan, åtminstone inte kommunicerar det har jag kunnat konstatera under hösten.

Kornetten har ännu inte satt en plan eller strategi för hur vi systematiskt ska jobba med frågan men att vi ska göra det är ett beslut som vi tagit. Jag har förstås börjat att fundera på det och identifierat väsentliga miljöområden att titta på som vi idag kan ta fram data för. Jag har träffat Christina Bodin Danielsson, arkitekt och kontorsforskare vid KTH, Arkitekthögskolan och Stressinstitutet för att prata om vad kontoret har för roll ur ett hållbarhetsperspektiv. Det som jag tog med mig från det mötet var definitivt att det inte verkar vara många inom kontorshotellbranschen som jobbar med detta vilket betyder en del…Hon gav mig sin bok ”Vad är ett BRA KONTOR Olika perspektiv på Sveriges vanligaste arbetsplats” (Christina Bodin Danielsson 2014). Arbetsmiljö för våra kunder är definitivt en viktig social dimension som vi under hösten börjat jobba lite med genom att ändra till bättre belysning, vilorum och håller nu på och skapar ett orangeri på vår gård som kommer skapa ett rekreationsutrymme på vår gård för våra kunder.

Sen kommer vi till samhällsengagemang och här ser jag att vår bransch har en roll att spela. Vi har möjlighet att vara en kraft för unga företagare, för nyanlända som tidigare varit egna företagare och som kanske snabbare skulle integreras om de fick support med att starta företag, fick kontakter mm. Om vi kontorshotell kan göra det tillsammans med våra kunder, skapa förutsättningar för att dela med sig av kunskap, nätverk och erfarenheter så kan det vara en pusselbit bland många andra för att vara en del av lösningen framåt. Detta är en idé idag och vi har inte formellt ingen plan för detta men vi kommer under våren att testa olika upplägg för att föra våra kunder samman mer frekvent och därmed skapa forum för att vädra idéer. Någonstans måste man börja, eller hur?!

Jag kommer fortsätta att berätta hur vår hållbarhetsresa framskrider och tar gärna emot tips och idéer!
//Daniel